* iletişim..>>

 

* neden ORHAN VELİ?>>

* neden ŞİİR EVİ?>>

* etkinlikler>>

* ulaşım>>

* ORHAN VELİ sergisi>> * şiir yaprağı sonuçları>>

* düzenSİZ YAPRAK>>

* bağlantılar..>>

KANIK'sadığım biri

ORHAN VELİ

Yazan: M. Şeref Özsoy

JUST FOR THE HELL OF IT

111 Poems by ORHAN VELİ

Translated by

Talat Sait Halman

ORHAN VELİ KANIK

Fremdarting

übersetzt von

Yüksel Pazarkaya

ORHAN VELİ'nin

çevirdiği şiirler

Haz: TUNÇER BAYKAŞ

ORHAN VELİ

KÜLLİYATININ EKSİKLERİ

ANNEM'E

BİR GÜNÜM DAHA

SU VE SUSUZLUK

TARTUFFE'ÜN MOLYER'İN HAYATINDAKİ YERİ

ÜÇ HİKÂYE

SEVEMEMEK

KADINLAR MEKTEBİ VE TENKİDİ

SANAT PSİKOLOJİSİ

SANDIK VE HORTLAK

ŞİİR HAKKINDA NOTLAR

KÖPRÜ BAŞINDAKİ İHTİYAR

SAADİ'NİN GÜLLERİ

ANAKREONTİK ŞİİR

BÜYÜCÜ KADINLAR

MAHREM KONUŞMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİİR HAKKINDA NOTLAR

 

“İsidora Ducasse, Paul Eluard ve André Breton’dan”

 

Artık hiç kimse Gerard de Nerval’in kravatını kullanmak istemiyor.

 

Kendisine ait olmayan şeyleri Sezardan istirdat etmek lâzımdır.

 

Fikirlerin ve heyecanların çıplağı, kadınların çıplağından daha kudretlidir.

 

Tefekkürün cinsiyeti yoktur. O, çoğalmaz.

 

Şiir, “hakikat”in dili ile “yaratma”nın dili arasında köprü olmak vazifesini muvaffakiyetle başarır.

 

Şiir için mevzu, insanın ismine olan ihtiyacı kadar az lüzumludur.

 

Şiirde intifaî bir meşguliyet ve adi bir endüstri görevini görenler, top ve otomobil yapıcılarının sayısını arttırmaktan başka işe yaramazlar.

 

Bir manzume daima bitmiştir. Daha güzeli arayan sabır daima çıkış noktasından ayrılmak mecburiyetindedir.

 

Mükemmeliyet.. Bu, tembellikten başka bir şey değildir.

 

Varlık - 15 Ekim 1937

 

(Bu dergideki 5 söz daha sonra Tercüme dergisinin 19 Mart 1946 tarihli sayısında da [Cilt: 6; sayı: 34-36] yayımlanmıştır.. O sözler kitaplarında Güzelin Sırları başlığı altında yer almaktadır..)


ANA SAYFA