* iletişim..>>

 

* neden ORHAN VELİ?>>

* neden ŞİİR EVİ?>>

* etkinlikler>>

* ulaşım>>

* ORHAN VELİ sergisi>> * şiir yaprağı sonuçları>>

* düzenSİZ YAPRAK>>

* bağlantılar..>>

KANIK'sadığım biri

ORHAN VELİ

Yazan: M. Şeref Özsoy

JUST FOR THE HELL OF IT

111 Poems by ORHAN VELİ

Translated by

Talat Sait Halman

ORHAN VELİ KANIK

Fremdarting

übersetzt von

Yüksel Pazarkaya

ORHAN VELİ'nin

çevirdiği şiirler

Haz: TUNÇER BAYKAŞ

ORHAN VELİ

KÜLLİYATININ EKSİKLERİ

ANNEM'E

BİR GÜNÜM DAHA

SU VE SUSUZLUK

TARTUFFE'ÜN MOLYER'İN HAYATINDAKİ YERİ

ÜÇ HİKÂYE

SEVEMEMEK

KADINLAR MEKTEBİ VE TENKİDİ

SANAT PSİKOLOJİSİ

SANDIK VE HORTLAK

ŞİİR HAKKINDA NOTLAR

KÖPRÜ BAŞINDAKİ İHTİYAR

SAADİ'NİN GÜLLERİ

ANAKREONTİK ŞİİR

BÜYÜCÜ KADINLAR

MAHREM KONUŞMA

ANNEM'E

Fakir yatağının kıyıcığında,

Bir ölü lambanın kör ışığında,

Sararmış yüzünün kırışığında,

Beliren kederi okudum anne!

 

Dışarda inliyen rüzgâr kudurmuş,

Ruhumu okşıyan nefesin durmuş...

Bir ümit: Göğsüne uzandı elim;

Heyhat ki o müşfik yürek te durmuş.

 

(Gençleryolu dergisinin 15 Mayıs 1929)

 

Dergi, bu şiirin altına şöyle bir değerlendirme koymuş:

 

"Şiir güzeldir, samimidir, ahenklidir. İkinci mısradaki 'ölü' yerine -mesela- 'isli' ve 'beliren' yerine 'titreyen' denseydi daha muvaffak olurdu.

Altıncı ve sonuncu mısrada 'durmuş'lara bir şey denemezse de, bunların tekerrürü kafiyeyi haleldâr etmiş olduğundan, ya birinin hazfiyle yerine başka bir kelimenin ikamesi, yahut kafiyenin 'durmuş'lardan evvel temini icap eder. Orhan Veli beyin daha muvafık yazılarını bekleriz."

 

 (Şiiri bulan: İbrahim Oluklu'ye teşekkür ederiz..)


ANA SAYFA