* iletişim..>>

 

* neden ORHAN VELİ?>>

* neden ŞİİR EVİ?>>

* etkinlikler>>

* ulaşım>>

* ORHAN VELİ sergisi>> * şiir yaprağı sonuçları>>

* düzenSİZ YAPRAK>>

* bağlantılar..>>

KANIK'sadığım biri

ORHAN VELİ

Yazan: M. Şeref Özsoy

JUST FOR THE HELL OF IT

111 Poems by ORHAN VELİ

Translated by

Talat Sait Halman

ORHAN VELİ KANIK

Fremdarting

übersetzt von

Yüksel Pazarkaya

ORHAN VELİ'nin

çevirdiği şiirler

Haz: TUNÇER BAYKAŞ

ORHAN VELİ

KÜLLİYATININ EKSİKLERİ

ANNEM'E

BİR GÜNÜM DAHA

SU VE SUSUZLUK

TARTUFFE'ÜN MOLYER'İN HAYATINDAKİ YERİ

ÜÇ HİKÂYE

SEVEMEMEK

KADINLAR MEKTEBİ VE TENKİDİ

SANAT PSİKOLOJİSİ

SANDIK VE HORTLAK

ŞİİR HAKKINDA NOTLAR

KÖPRÜ BAŞINDAKİ İHTİYAR

SAADİ'NİN GÜLLERİ

ANAKREONTİK ŞİİR

BÜYÜCÜ KADINLAR

MAHREM KONUŞMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAKREONTİK ŞİİR

 

Kırlangıça

 

Geveze kırlangıç, sana ne yapayım, söyle bana ne istersin? Şu hafif kanatlarını mı didikleyip yolayım? Yoksa şu meşhur Tercus gibi ağzından dilini mi söküp atayım? Bu seher vakti ötüşlerinle tatlı rüyalarımdan Bathyllos’umu neye alıp kaçırırsın?

 

Eros’a

 

Vaktile Müzler Aşkı (Eros’u) çelenklerle bağlayıp Güzelliğe (Kallos’a) teslim etmişler. Bunu haber alan Kythera’lı ilâhe fidyeyi necat tedarik ederek, Aşkı kurtarmağa koşmuş. Kayıtlar, bendler çözülmüş, fakat heyhat! Köleliğe alışan Aşk bir daha hürriyete kavuşmak istememiş.

 

Gene aşka dair

 

Hilkat boğalara boynuz, atlara tırnak, tavşanlara ser’i ayak, aslanlara sırıtan dişler, balıklara yüzmeyi, kuşlara uçmayı, erkeklere de düşünmeyi vermiş. Kadınlara hiçbir şey kalmamış. Ne yapsın? Dünyanın bütün kalkanlarına bütün oklarına bedel olan güzelliği vermiş. Biri güzel midir, demire de ateşe de üstün gelir.

 

Kendi kendine

 

Mademki fâni yaratılmışım, mademki ömrün işlek yolunda bir yolcuyum, hesap basittir: Yürümüş olduğum zamanı bilir, ne kadar daha yürüyeceğimi bilmem. Endişeler, benden defolunuz! Siz ve ben… ne münasebet! Önümde sonuç hâlâ belirmemişken, güzel Lyainos’la birlikte güler içer ve zıplarım…

 

*

**

 

Esmer toprak içmektedir, ağaçlar toprağı, deniz seylâpları, güneş denizi, güneşi de ay içer. Şu halde, dostlarım, ben de içmek istersem, neye benimle kavgaya tutuşursunuz?

 

*

**

 

Hephaistos, gümüşü işlerken bana bir silâh takımı yapma: neme gerektir dövüş? Hayır, sen bana mümkün olduğu kadar oyuk ve derin bir kadeh yap. Ve onun üzerine ne yıldızlıar, ne dübbüekberi, ne de hazin Orionu yaparsın; burçlar ve Bootis’un sitaresi neme lâzımdır? Sen bana salkımlarla yüklü asmalar, çılgın bağ bozucuları, sonra bir şaraphane, yaldızlı eziciler ve bilhassa güzel Lyaios’la Eros ve Bathyllos’u yaparsın.

 

*

**

 

Bir genç mumdan yapılmış Eros’u satılığa çıkarmıştı. Ben ona yaklaşarak: “Kaça satıyorsun bu el emeğini?” diye sordum. O bana dorik şivesile dedi: “Kaça istersen alabilirsin; onun kim olduğunu öğrenirsin; ben mum işleri ustası değilim, fakat her şeyi yapmaya kadir olan Eros’la birlikte ikamet etmek istemem.” – Öyleyse ver şunu, o güzel arkadaşı, bir drahmi için bana: “Eros amma sen beni hemen alevlendir. Yoksa ben seni alevde eritirim.”

 

*

**

 

Vaktile Tantalos’un kızı Phrygia kayalıklarında dikili bir taş olmuş. Pandion’un çocuğu da bir kırlangıç şeklini alarak uçmuş. Ah, ben bir ayna olsam da sen daima bana baksan; bir elbise olsam da sen beni daima taşısan. Su olmak isterdim, cildini yıkayabilmek için; seni oğabilmek için ıtır olsaydım. Yahut, memelerine bir kordelâ, gerdanına bir inci, veya sırf ayaklarınla çiğnenmek için bir iskarpin olsam.

 

Çeviren: O. K.

İnsan; S: 14; 1.5.1941

 

(O.K. imzasını kullanan herhangi bir yazar bilinmemekle birlikte, Orhan Veli'nin İnsan dergisinde şiirleri yayımlandığı bilinmektedir.. Bu yüzden, Anakreontik Şiir ile birlikte Büyücü Kadınlar ve Mahrem Konuşma'nın da Orhan Veli'nin çevirileri olduğunu düşünüyoruz..)


ANA SAYFA